Utama > MATLAMAT

28-Jun-2018

MATLAMAT

1. Menjadi sebuah organisasi bagi menyatukan pengusaha-pengusaha dan pengasuh-pengasuh-pengasuh Taska di seluruh Negeri Johor.
2. Menjadi wadah pertemuan dan perbincangan untuk pengusaha Taska di Johor tentang hal-hal yang berkaitan dengan kebajikan Taska.
3. Menjaga kebajikan pengusaha-pengusaha dan pengasuh di Taska.
4. Menaikkan taraf pusat asuhan dalam melahirkan generasi yang bersahsiah tinggi.
5. Menaikkan taraf ilmu pengasuh dengan mendidik dan menyediakan kursus-kursus yang releven dan sesuai kepada pengusaha-pengusaha dan pengasuh-pengasuh Taska.
6. Mengutip derma untuk dana tabung Persatuan dengan syarat mendapat kebenaran terlebih dahulu daripada Pendaftar Pertubuhan dan pihak berkuasa yang berkenaan.